BÖLGE MUHABİRLİĞİ PROJESİ

 

NOT: Öğrenci arkadaşların sınav dönemleri ve yoğunluklarından kaynaklı başvuru tarihini 1 hafta uzatma kararı aldık.

 

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın

Bölge Muhabirleri Projesi, ülkenin bütün bölgelerinde yeni mezun gazetecileri ve halen okumakta olan gazeteci adaylarını meslekle ve gençliğin dinamizmiyle buluşturmayı hedefleyen bir projedir.

Proje, gazetecilik mesleğine ilişkin yürüttüğümüz tartışmaların ardından ortaya konan “Ankara,  İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde gazetecilik yapanların meslekte daha avantajlı bir konumda oldukları, ancak gazeteciliğin belirli bir alan ve bölge ile sınırlandırılamayacağı” tespiti üzerine önümüzde beliren bir ihtiyaç doğrultusunda şekillendirilmiştir. Bu doğrultuda bizler, ülkemizin değişik şehir ve kasabalarında yaşayan genç muhabirleri, farklı dillerde de yazılacak olan haber ağına katkı koymak üzere teşvik etmek, amacıyla onlardan gelecek haberleri, bu proje kapsamında oluşturulacak internet gazetesine ekleyerek çeşitlendirilip zenginleştirecek bir haber yelpazesi ortaya çıkarabilmeyi hedefledik. Bunu yapabilmenin yolunun da, İletişim Fakültesi öğrencilerinin ya da mezunlarının böylesi bir projede yer alabilmesini sağlamaktan geçeceğine inandık. Bununla birlikte, hak haberciliği ve barış gazeteciliği konularında duyarlı habercilik anlayışını canlandırmak ve desteklemek de hedeflerimiz arasındadır.

AMACIMIZ

Bölge Muhabirleri Projesinin temel amaçları; her bölgenin kendine özgü özelliklerini, yeniliklerini, sorunlarını, olaylarını dile getirebilmek; hak haberciliği ve barış gazeteciliği perspektifiyle haber yapılmasını teşvik etmek;  bölgesel sorunların duyurulmasıyla bu sorunlara çözüm olanaklarının yolunu açmak;  kişi hak ve sorumluluklarının bilincinde olan, toplumsal refah ve barışa hizmet edecek haberleri ve yayınları yaygınlaştırmak ve insan odaklı bir habercilik yapmaktır.

HEDEFLERİMİZ 

  • Yapacağımız haberlerle yurtiçi ve yurtdışında bulunan yurttaşlarımıza yaşamış oldukları ve merak ettikleri bölgeler hakkında gerçek ve doğru bilgiyi ulaştırmak.
  • Yerellerde hak ve barış gazeteciliği esasına dayalı bir gazetecilik anlayışı geliştirmek.
  • Gazeteciyi, militarist ve suçlayıcı bir dilden uzaklaştırıp, empatiye dayalı ve etik bir dil kullandırmak.
  • Bölgesel haberlerle karanlıkta kalan bölgelerin, şehirlerin, kasabaların ve köylerin tarihi güzellik ve zenginliklerini gün yüzüne çıkarmaktır.
  • Sayıları binleri bulan iletişim fakültelerinden mezun genç ve dinamik işsizlere iş imkanı sağlamak ve bunlara istihdam alanı yaratmaktır.
  • Bölge Muhabirleri Ajansı oluşumunun sağlanması için girişimlerde bulunmak

PROJEDE YER ALMA KOŞULLARI VE İŞ TANIMI

Bu proje, yukarıda da belirtildiği üzere, sesi duyulmayanı duyurmayı, görülmeyeni görünür kılmayı, bunu yaparken de hak haberciliği ve barış gazeteciliği perspektifli bir dili benimseyip yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, bizimle aynı kaygıları taşıyan, gazetecilik etik ve ilkelerini benimsemiş tüm gazeteci ve gazeteci adayı arkadaşlarımızın yanı sıra sinema ve halkla ilişkiler mezunu ve okuyan arkadaşlarımızın da başvuruları bizim için değerlidir.

Bununla birlikte, IPS İletişim Vakfı / Bianet’in 2007’den itibaren her yıl düzenlediği ve genç gazeteci adaylarına  gazetecilik, barış gazeteciliği, habercinin özlük hakları, habercilik anlayışı, alternatif haber kaynakları, yurttaş haberciliği, etik, nefret söylemi, hak örgütleri, sosyal medya gibi konularda eğitim imkânlarının sağlandığı ve yanı sıra, alanında deneyimli gazeteciler, iletişim akademisyenleri ve hak örgütleri temsilcileri ile genç gazeteci adaylarını bir araya getirme imkânının sağlandığı Okuldan Haber Odası (OHO) programlarına katılan arkadaşlarımızın başvuruları da, OHO’da kazandıkları bilgi ve deneyimi bu projede yer alacak tüm gazeteci adaylarıyla paylaşarak kolektif bir çalışma ortamı yakalayabileceğimiz göz önüne alındığında bu başvurular bizler için değerli ve önemli olacaktır.

Projede yer alacak muhabirlerden şunlar beklenilecektir:

  • Her bölge muhabirinin bulunduğu bölgeyle ilgili haftada en az 4 haber yapması
  • Temel insan hak ve özgürlüklerinin bilincinde olunması
  • Muhabirlerin kendilerini aktif mesai saatleriyle sınırlandırmamaları
  • Hak haberciliği ve barış gazeteciliğinin yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gazetecilik etiği konularında da duyarlı olunması

ÇALIŞMA İLKELERİ

Bu proje ilk etapta tamamen gönüllük esasına dayalı başlayacaktır.

Yapılacak haberler kimi zaman muhabirlerin kendi önerileriyle, kimi zaman da internet üzerinden gerçekleştirilecek toplantılarda ortak bir şekilde sunulacak önerilerle belirlenecektir.

Haber sitesinin içeriği vb. konular, ilerleyen süreçte oluşturulacak ilgili ekibin bu konuyla ilgili hazırlayacağı çalışmayı sunmasıyla ortak bir değerlendirmeyle şekillendirilecektir.

Başlangıçta gönüllülük esasıyla çalışmalara başlanılsa da zaman içerisinde haber ajansı olarak servis edilebilecek haberlerden elde edilmeye başlanacak olan gelir, emek veren tüm gazeteciler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Gelişmelere bağlı olarak bu alanda sunulabilecek fonlar ve hibe destekleri için başvurular yapılacaktır.

Son olarak;

Çok güçlü ve iddialı bir söylem ortaya koyduğumuzun farkındayız. Yükümüzün ağır, yolumuzun uzun ve zor olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç ve sorumlulukla, gazetecilikte benimsediğimiz ilkelere göre hareket etmekten hiçbir zaman ödün vermeyeceğimizi belirtir, barışa ve umuda dair haberler yazacağımız günlere hep birlikte yürümeyi dileriz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.